مسایلی در جبر پیشرفته (قابل استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد و داوطلبان آزمونهای دکتری ریاضی محض)

مولف:
احمد کاظمی فرد (نویسنده)

ناشر:
دانش پرور

درباره کتاب:
مسایلی در جبر پیشرفته (قابل استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد و داوطلبان آزمونهای دکتری ریاضی محض) عنوان کتابی است از احمد کاظمی فرد که در 320 صفحه و توسط انتشارات دانش پرور در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جبر است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.