مدیریت اجرایی -جلد 2 (مجموعه آزمون های کاشناسی ارشد)

گروه مولفان:
آزاده اویس قرنی (نویسنده) | علیرضا زمانی (نویسنده) | ندا رسولی (نویسنده)

ناشر:
پردازشگران

درباره کتاب:
مدیریت اجرایی -جلد2 (مجموعه آزمون های کاشناسی ارشد) عنوان کتابی است از آزاده اویس قرنی که توسط انتشارات پردازشگران در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. از آزاده اویس قرنی، کتاب مدیریت اجرایی(پردازشگران) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.