تشریح کامل مسائل مدارهای میکروالکترونیک

مولف:
مسعود وکیلی طباطبایی (نویسنده)

ناشر:
فروزش

درباره کتاب:
تشریح کامل مسائل مدارهای میکروالکترونیک عنوان کتابی است از مسعود وکیلی طباطبایی که توسط انتشارات فروزش در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مدارهای برقی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.