درآمدی بر مکانیک تحلیلی

مولف:
کاظم مهدی زاده (نویسنده)

ناشر:
علمی و فنی

درباره کتاب:
درآمدی بر مکانیک تحلیلی عنوان کتابی است از کاظم مهدی زاده که توسط انتشارات علمی و فنی در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.