اصول و الگوریتم سیستم های توزیع شده

گروه مولفان:
اندرو اس تانن باوم (نویسنده) | مارتن وان استین (نویسنده) | حسین آزاد (مترجم) | سمیه قوامی (مترجم)

ناشر:
دانش پرور

درباره کتاب:
اصول و الگوریتم سیستم های توزیع شده عنوان کتابی است از اندرو اس تانن باوم با ترجمه‌ی حسین آزاد که توسط انتشارات دانش پرور در سال به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Distributed systems: principles and paradigms، c2002.. موضوع اصلی این کتاب داده پردازی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از اندرو اس تانن باوم، کتاب‌های حل تمرین های شبکه های کامپیوتری(علوم رایانه)، طراحی و پیاده سازی سیستم های عامل(همای دانش)، اصول سیستم های کامپیوتری(آرتا بابا)، شبکه های کامپیوتری(علوم رایانه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.