دروس عمومی (کاردانی به کارشناسی ویژه کلیه رشته ها)

گروه مولفان:
مرضیه السادات صمودی طهرانی (نویسنده) | سولماز رزاق زاده شبستری (نویسنده) | فروزنده دولت یاری (نویسنده)

ناشر:
سها دانش

درباره کتاب:
دروس عمومی (کاردانی به کارشناسی ویژه کلیه رشته ها) عنوان کتابی است از فروزنده دولت یاری که توسط انتشارات سها دانش در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فروزنده دولت یاری، کتاب‌های با اندیشه ی خود ثروتمند شوید(گلستان)، شفابخش زندگی(گلستان)، زبان عمومی و تخصصی معماری و معماری منظر(سها دانش)، بازار طاووس(منوچهری)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.