زبان عمومی (کنکور کارشناسی ارشد ویژه کلیه رشته های فنی و مهندسی)[مجموعه کتاب های کنکور کارشناسی ارشد]

مولف:
هدی منوچهریان (نویسنده)

ناشر:
سها دانش

درباره کتاب:
زبان عمومی (کنکور کارشناسی ارشد ویژه کلیه رشته های فنی و مهندسی) [مجموعه کتاب های کنکور کارشناسی ارشد] عنوان کتابی است از هدی منوچهریان که در 0 صفحه و توسط انتشارات سها دانش در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.