بررسی سیستم های قدرت و حفاظت های آن توسط PSCAD

گروه مولفان:
حسین عسکریان ابیانه (نویسنده) | بهزاد صداقت (نویسنده) | فرزاد رضوی (نویسنده)

ناشر:
عرشان (وابسته به موسسه فرهنگی هنری عرشان)

درباره کتاب:
بررسی سیستم های قدرت و حفاظت های آن توسط PSCAD عنوان کتابی است از حسین عسکریان ابیانه که در 140 صفحه و توسط انتشارات عرشان (وابسته به موسسه فرهنگی هنری عرشان) در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب برق است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین عسکریان ابیانه، کتاب‌های تشریح نکات و حل نمونه مسائل حفاظت و رله(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، حفاظت پیشرفته در سیستم های قدرت(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، حفاظت و رله ها(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، بررسی سیستم های قدرت(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.