آموزش عملی مهارت های تحصیلی

گروه مولفان:
اعظم امیرخانی (نویسنده) | طاهره مهدوی (نویسنده) | ریحانه رامشگر (نویسنده)

ناشر:
یارمانا

درباره کتاب:
آموزش عملی مهارت های تحصیلی عنوان کتابی است از اعظم امیرخانی که در 184 صفحه و توسط انتشارات یارمانا در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب موفقیت تحصیلی است. از اعظم امیرخانی، کتاب فنون موفقیت در کنکور(آموخته) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.