آموزش عملی مهارت های تحصیلی

گروه مولفان:
اعظم امیرخانی (نویسنده) | طاهره مهدوی (نویسنده) | ریحانه رامشگر (نویسنده)

ناشر:
یارمانا

درباره کتاب:
آموزش عملی مهارت های تحصیلی عنوان کتابی است از اعظم امیرخانی که در 184 صفحه و توسط انتشارات یارمانا در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب موفقیت تحصیلی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از اعظم امیرخانی، کتاب‌های فنون موفقیت در کنکور(آموخته)، فنون موفقیت در کنکور(یارمانا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.