اصول و مبانی دیالوگ (روش شناخت و آموزش)

مولف:
محمد رضا نیستانی (نویسنده)

ناشر:
یارمانا

درباره کتاب:
اصول و مبانی دیالوگ (روش شناخت و آموزش) عنوان کتابی است از محمد رضا نیستانی که در 200 صفحه و توسط انتشارات یارمانا در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب گفتگو است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد رضا نیستانی، کتاب‌های آموزش عالی در عصر رایانه(آموخته)، اصول و مبانی دیالوگ(آموخته)، تفکر انتقادی(دانشگاه اصفهان)، برنامه ریزی آموزشی(یارمانا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان