برنامه ریزی راهبردی در نظام های آموزشی (مراکز آموزش عالی، آموزش کارکنان و آموزش روستایی)

مولف:
محمد رضا نیستانی (نویسنده)

ناشر:
آموخته

درباره کتاب:
برنامه ریزی راهبردی در نظام های آموزشی (مراکز آموزش عالی، آموزش کارکنان و آموزش روستایی) عنوان کتابی است از محمد رضا نیستانی که در 266 صفحه و توسط انتشارات آموخته در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب برنامه ریزی راهبردی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد رضا نیستانی، کتاب‌های آموزش عالی در عصر رایانه(آموخته)، اصول و مبانی دیالوگ(آموخته)، تفکر انتقادی(دانشگاه اصفهان)، برنامه ریزی آموزشی(یارمانا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.