نوع شناسی نظریه های برنامه درسی

مولف:
فریدون شریفیان (گردآورنده و مترجم)

ناشر:
آموخته

درباره کتاب:
نوع شناسی نظریه های برنامه درسی کتابی است که در 296 صفحه و توسط انتشارات آموخته در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب برنامه های درسی است.
قیمت کتاب
10,800 تومــان