تحلیل سری های زمانی و داده های تابلویی در محیط اییویوز

مولف:
خدیجه نصراللهی (نویسنده)

ناشر:
آموخته

درباره کتاب:
تحلیل سری های زمانی و داده های تابلویی در محیط اییویوز عنوان کتابی است از خدیجه نصراللهی که در 344 صفحه و توسط انتشارات آموخته در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تجزیه و تحلیل سریهای زمانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از خدیجه نصراللهی، کتاب‌های مالیه بین الملل و سیر تحولات ارزی ایران(نشر چشمه)، نظریه های نرخ ارز و جهانی سازی بازار های بین المللی سرمایه(نشر چشمه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.