راهنمای حل مسائل و تمرینات کتاب آزمون های آماری

گروه مولفان:
مهدی نفر (نویسنده) | محمدرضا نفر (نویسنده)

ناشر:
یارمانا

درباره کتاب:
راهنمای حل مسائل و تمرینات کتاب آزمون های آماری عنوان کتابی است از مهدی نفر که در 240 صفحه و توسط انتشارات یارمانا در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آمار است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهدی نفر، کتاب‌های راهنمای حل مسایل و تمرینات کتاب آمار و احتمالات(آموخته)، آمار و احتمالات(آموخته)، راهنمای حل مسائل و تمرینات کتاب توزیع های احتمال(آموخته)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.