مداخله ی رفتاری در افراد مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم (مرکز آموزش و توان بخشی کودکان اوتیسم اصفهان)

گروه مولفان:
طیبه صفری (نویسنده) | زهرا خلیلی (نویسنده) | منصوره همتیان (نویسنده)

ناشر:
آموخته

درباره کتاب:
مداخله ی رفتاری در افراد مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم (مرکز آموزش و توان بخشی کودکان اوتیسم اصفهان) عنوان کتابی است از زهرا خلیلی که در 216 صفحه و توسط انتشارات آموخته در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کودکان اتیسمی است. از زهرا خلیلی، کتاب مبانی برنامه ریزی آموزشی کودکان دارای اتیسم(یارمانا) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.