زمین در فضا (منظومه شمسی)

مولف:
احمد دالکی (نویسنده)

ناشر:
موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی

درباره کتاب:
زمین در فضا (منظومه شمسی) عنوان کتابی است از احمد دالکی که در 192 صفحه و توسط انتشارات موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جغرافیای ریاضی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احمد دالکی، کتاب‌های راهنمای فضا(موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی)، صورتهای فلکی(موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی)، 1001 حقیقت درباره فضا(موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی)، منظومه شمسی(موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
10,000 تومــان