کنترل مدرن، تئوری و کاربرد

مولف:
محمدعلی معصوم نیا (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی

درباره کتاب:
کنترل مدرن، تئوری و کاربرد عنوان کتابی است از محمدعلی معصوم نیا که در 490 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سیستم های کنترل خطی است. از محمدعلی معصوم نیا، کتاب طراحی کنترل کننده های خطی(دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.