پروتکل های بازتوانی زانو (پیشگیری، درمان و بازتوانی رباط صلیبی قدامی)

گروه مولفان:
شهرام آهنجان (نویسنده) | علی گلچینی (نویسنده)

ناشر:
شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا

درباره کتاب:
پروتکل های بازتوانی زانو (پیشگیری، درمان و بازتوانی رباط صلیبی قدامی) عنوان کتابی است از شهرام آهنجان که در 224 صفحه و توسط انتشارات شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زانوها است.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید