پروتکل های بازتوانی زانو (پیشگیری، درمان و بازتوانی رباط صلیبی قدامی)

گروه مولفان:
شهرام آهنجان (نویسنده) | علی گلچینی (نویسنده)

ناشر:
انتشارات حتمی

درباره کتاب:
پروتکل های بازتوانی زانو (پیشگیری، درمان و بازتوانی رباط صلیبی قدامی) عنوان کتابی است از شهرام آهنجان که در 224 صفحه و توسط انتشارات انتشارات حتمی در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زانوها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید