بازی های بومی و محلی شمال غرب ایران (آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل)

گروه مولفان:
محمدرسول خدادادی (نویسنده) | فریبا عسکریان (نویسنده)

ناشر:
شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا

درباره کتاب:
بازی های بومی و محلی شمال غرب ایران (آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل) عنوان کتابی است از فریبا عسکریان که در 168 صفحه و توسط انتشارات شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بازی ها است.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید