آناتومی کاربردی با تاکید بر دستگاه حرکتی

گروه مولفان:
داریوش سودی (نویسنده) | امیر وزینی طاهر (نویسنده) | ولی الله کاشانی (نویسنده) | مهدی قیطاسی (ویراستار)

ناشر:
شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا

درباره کتاب:
آناتومی کاربردی با تاکید بر دستگاه حرکتی عنوان کتابی است از امیر وزینی طاهر که در 200 صفحه و توسط انتشارات شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کالبد شناسی انسان است. از امیر وزینی طاهر، کتاب‌های یادگیری و کنترل حرکتی(بامداد کتاب)، 677 واژه پرکاربرد در تربیت بدنی و علوم ورزشی(شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید