آیات بینات (رساله ای در رد دهریون نیچریان و دیگر پیروان نظریه های تکامل طبیعی= الایات البینات)

گروه مولفان:
محمدحسین بن محمدعلی شهرستانی (نویسنده) | کامران امیرارجمند (ویراستار)

ناشر:
نشر ثالث

درباره کتاب:
آیات بینات (رساله ای در رد دهریون نیچریان و دیگر پیروان نظریه های تکامل طبیعی= الایات البینات) عنوان کتابی است از محمدحسین بن محمدعلی شهرستانی که در 152 صفحه و توسط انتشارات نشر ثالث در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ماتریالیسم است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید