رهبری در سازمان (تکنیک ها و نظریه های رهبری با رویکرد کاربردی)

گروه مولفان:
بهروز پورولی (نویسنده) | اکرم نوری (نویسنده) | میرسهیل حسینی (نویسنده)

ناشر:
موسسه کتاب مهربان نشر

درباره کتاب:
رهبری در سازمان (تکنیک ها و نظریه های رهبری با رویکرد کاربردی) عنوان کتابی است از اکرم نوری که در 324 صفحه و توسط انتشارات موسسه کتاب مهربان نشر در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب رهبری است. از اکرم نوری، کتاب مدیریت رفتار سازمانی بین المللی(صفار) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
22,500 تومــان
موضوعات کتاب
رهبری
Leadership