دوران بی خبری (سومین گزارش درباره ی تاراج آثار باستانی ایران)

مولف:
رشید کیخسروی (نویسنده)

ناشر:
آرتامیس

درباره کتاب:
دوران بی خبری (سومین گزارش درباره ی تاراج آثار باستانی ایران) عنوان کتابی است از رشید کیخسروی که در 352 صفحه و توسط انتشارات آرتامیس در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید
قیمت کتاب
25,000 تومــان