دیدار غرب و شرق در «هجرت » گوته (دیوان گوته از نگاه بینافرهنگی)

گروه مولفان:
محمود حدادی (نویسنده) | یوهان ولفگانگ فون گوته (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
دیدار غرب و شرق در «هجرت » گوته (دیوان گوته از نگاه بینافرهنگی) عنوان کتابی است از محمود حدادی که در 237 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ادبیات تطبیقی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمود حدادی، کتاب‌های پیکار با دیو(نیلوفر)، آنچه می ماند(نیلوفر)، سروانتس(ماهی)، مرگ در ونیز(افق)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید