دیدار غرب و شرق در «هجرت » گوته (دیوان گوته از نگاه بینافرهنگی)

گروه مولفان:
محمود حدادی (نویسنده) | یوهان ولفگانگ فون گوته (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
دیدار غرب و شرق در «هجرت » گوته (دیوان گوته از نگاه بینافرهنگی) عنوان کتابی است از محمود حدادی که در 237 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ادبیات تطبیقی است. از محمود حدادی، کتاب‌های پیکار با دیو(نیلوفر)، آنچه می ماند(نیلوفر)، سروانتس(ماهی)، مرگ در ونیز(افق)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.