پژوهشی در اندیشه های ابن خلدون

مولف:
محمدعلی شیخ (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
پژوهشی در اندیشه های ابن خلدون عنوان کتابی است از محمدعلی شیخ که در 248 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جامعه شناسان اسلامی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.