خداوندان اندیشه سیاسی

گروه مولفان:
مایکل برسفورد فاستر (نویسنده) | ویلیام تامس جونز (نویسنده) | لین لنکستر (نویسنده) | محمدجواد شیخ الاسلامی (مترجم) | علی رامین (مترجم)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
خداوندان اندیشه سیاسی عنوان کتابی است از لین لنکستر با ترجمه‌ی محمدجواد شیخ الاسلامی که در 3380 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Master of political thought. موضوع اصلی این کتاب علوم سیاسی است. از لین لنکستر، کتاب‌های خداوندان اندیشه سیاسی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، خداوندان اندیشه سیاسی(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، خداوندان اندیشه سیاسی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، خداوندان اندیشه سیاسی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.