خداوندان اندیشه سیاسی

گروه مولفان:
مایکل برسفورد فاستر (نویسنده) | ویلیام تامس جونز (نویسنده) | لین لنکستر (نویسنده) | محمدجواد شیخ الاسلامی (مترجم) | علی رامین (مترجم)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
خداوندان اندیشه سیاسی عنوان کتابی است از لین لنکستر با ترجمه‌ی محمدجواد شیخ الاسلامی که در 3380 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Master of political thought. موضوع اصلی این کتاب علوم سیاسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از لین لنکستر، کتاب‌های خداوندان اندیشه سیاسی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، خداوندان اندیشه سیاسی(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، خداوندان اندیشه سیاسی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، خداوندان اندیشه سیاسی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.