کلیات اشعار باقی غزنوی

گروه مولفان:
عبدالباقی صوفی تبریزی (نویسنده) | محمد سرور مولائی (نویسنده)

ناشر:
معین

درباره کتاب:
کلیات اشعار باقی غزنوی عنوان کتابی است از محمد سرور مولائی که در 559 صفحه و توسط انتشارات معین در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب Persian poetry است. از محمد سرور مولائی، کتاب‌های مجموعه رسائل فارسی خواجه عبدالله انصاری(توس)، گنج روز نیاز(معین)، نزهه الارواح و روضه الافراح(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، نزهه الارواح و روضه الافراح(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
35,000 تومــان