دروازه های طهران قدیم

گروه مولفان:
کیانوش معتقدی (نویسنده) | ویلم ام فلور (مقدمه نویس)

ناشر:
پیکره

درباره کتاب:
دروازه های طهران قدیم عنوان کتابی است از کیانوش معتقدی که در 128 صفحه و توسط انتشارات پیکره در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تهران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از کیانوش معتقدی، کتاب‌های خاندان روزبهان شیرازی(پیکره)، خاندان طاهر کاشانی(پیکره)، بیوک احمری(پیکره)، کتیبه های نستعلیق تهران(پیکره)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.