تاریخ و تحول نشر (درآمدی به بررسی نشر کتاب در ایران از آغاز تا آستانه انقلاب)

مولف:
عبدالحسین آذرنگ (نویسنده)

ناشر:
خانه کتاب ایران

درباره کتاب:
تاریخ و تحول نشر (درآمدی به بررسی نشر کتاب در ایران از آغاز تا آستانه انقلاب) عنوان کتابی است از عبدالحسین آذرنگ که در 944 صفحه و توسط انتشارات خانه کتاب ایران در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نشر و ناشران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عبدالحسین آذرنگ، کتاب‌های انتقال فناوری(شرکت نشر کتاب هرمس)، تاریخ و فلسفه علم(سخن)، فلسفه و امید اجتماعی(نشر نی)، تاریخ فلسفه غرب(ققنوس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
50,000 تومــان