اسطوره و اسطوره شناسی نزد ژرژ دومزیل [مجموعه اسطوره شناسی ها/6]

گروه مولفان:
بهمن نامورمطلق (نویسنده) | بهروز عوض پور (نویسنده)

ناشر:
موغام

درباره کتاب:
اسطوره و اسطوره شناسی نزد ژرژ دومزیل [مجموعه اسطوره شناسی ها/6] عنوان کتابی است از بهروز عوض پور که در 232 صفحه و توسط انتشارات موغام در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اسطوره شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از بهروز عوض پور، کتاب‌های نظریه هنر معاصر(موسسه انتشارات نگاه)، درآمدی بر نظریه های هنر(موغام)، اسطوره شناسی هنر(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، شکل، کلمه، رنگ(موغام)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.