بررسی زندگی فضای عمومی

گروه مولفان:
یان گل (نویسنده) | بیگیت اسوار (نویسنده) | محمدسعید ایزدی (نویسنده) | سمانه محمدی (نویسنده) | سمانه خبیری (نویسنده)

ناشر:
اول و آخر

درباره کتاب:
بررسی زندگی فضای عمومی عنوان کتابی است از یان گل که در 256 صفحه و توسط انتشارات اول و آخر در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از how to study public life. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از یان گل، کتاب‌های زندگی میان ساختمان ها(پرهام نقش)، زندگی در فضای میان ساختمانها(سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
24,800 تومــان