بررسی زندگی فضای عمومی

گروه مولفان:
یان گل (نویسنده) | بیگیت اسوار (نویسنده) | محمدسعید ایزدی (نویسنده) | سمانه محمدی (نویسنده) | سمانه خبیری (نویسنده)

ناشر:
اول و آخر

درباره کتاب:
بررسی زندگی فضای عمومی عنوان کتابی است از یان گل که در 256 صفحه و توسط انتشارات اول و آخر در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از how to study public life. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از یان گل، کتاب‌های زندگی میان ساختمان ها(پرهام نقش)، زندگی در فضای میان ساختمانها(سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی)، چگونه زندگی همگانی را مطالعه کنیم؟(موسسه علم معمار رویال)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
24,800 تومــان