مبانی نظری هنرهای سنتی (ایران در دوره اسلامی)

گروه مولفان:
ابوالقاسم دادور (نویسنده) | آزاده دالائی (تصویرگر)

ناشر:
شرکت انتشاراتی مرکب سپید

درباره کتاب:
مبانی نظری هنرهای سنتی (ایران در دوره اسلامی) عنوان کتابی است از ابوالقاسم دادور که در 420 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشاراتی مرکب سپید در سال 1395 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابوالقاسم دادور، کتاب‌های جستاری بر سنت و مدرنیسم و تاثیر آن بر صنایع دستی(شرکت انتشاراتی مرکب سپید)، جانوران ترکیبی در هنر ایران باستان(دانشگاه الزهرا)، مطالعه تطبیقی نقوش برجسته هخامنشی و ساسانی در ایران(پشوتن)، نقاشی جهان(نگارستان هنر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
25,000 تومــان