مرقع دلگشا (زندگی و آثار ملک محمد قزوینی، شیخ علی سکاک و محمدعلی خیارجی از پیشگامان خط ...)

مولف:
مهدی نورمحمدی (نویسنده)

ناشر:
پیکره

درباره کتاب:
مرقع دلگشا (زندگی و آثار ملک محمد قزوینی، شیخ علی سکاک و محمدعلی خیارجی از پیشگامان خط ...) عنوان کتابی است از مهدی نورمحمدی که در 112 صفحه و توسط انتشارات پیکره در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب قزوینی، ملک محمد است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهدی نورمحمدی، کتاب‌های خاطراتی از موسیقی دانان(علمی)، قرة العین(علمی)، عماد ملک خط(علمی)، شیخیه و بابیه در ایران(موسسه انتشارات نگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.