تالار قندریز (تجربه ای در عرضه اجتماعی هنر)

گروه مولفان:
روئین پاکباز (نویسنده) | حسن موریزی نژاد (نویسنده)

ناشر:
حرفه هنرمند

درباره کتاب:
تالار قندریز (تجربه ای در عرضه اجتماعی هنر) عنوان کتابی است از روئین پاکباز که در 176 صفحه و توسط انتشارات حرفه هنرمند در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تالار قندریز (تهران) است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از روئین پاکباز، کتاب‌های هنر مدرنیسم(فرهنگ معاصر)، فرهنگ اصطلاحات هنری و اعلام هنرمندان(فرهنگ معاصر)، دایره المعارف هنر(فرهنگ معاصر)، نقاشی ایران(زرین و سیمین)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.