اساطیر قوم اینویی (آلاسکا)[مجموعه ی آرش/ 7]

گروه مولفان:
اولین ولفسن (نویسنده) | ابوالقاسم اسماعیل پور (نویسنده) | سمیرا نوروزی (مترجم)

ناشر:
هیرمند

درباره کتاب:
اساطیر قوم اینویی (آلاسکا) [مجموعه ی آرش/7] عنوان کتابی است از ابوالقاسم اسماعیل پور با ترجمه‌ی سمیرا نوروزی که در 133 صفحه و توسط انتشارات هیرمند در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Inuit mythology، c2001. موضوع اصلی این کتاب اساطیر اینوئیت ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابوالقاسم اسماعیل پور، کتاب‌های ادبیات مانوی(کارنامه)، اسطوره(نشر مرکز)، اساطیر آشور و بابل(شرکت نشر قطره)، رویاها(شرکت نشر قطره)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید