مجموعه سوالات طبقه بندی شده مدیریت بازاریابی (از سال 1387 - 1374 با پاسخ های تشریحی)

گروه مولفان:
مهرداد پرچ (نویسنده) | روشنک روزبهانی (نویسنده)

ناشر:
کتابخانه فرهنگ

درباره کتاب:
مجموعه سوالات طبقه بندی شده مدیریت بازاریابی (از سال 1387 - 1374 با پاسخ های تشریحی) عنوان کتابی است از مهرداد پرچ که در 0 صفحه و توسط انتشارات کتابخانه فرهنگ در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهرداد پرچ، کتاب‌های برنامه کسب و کار در یک روز(موسسه کتاب مهربان نشر)، مجموعه لغات زبان تخصصی مدیریت(کتابخانه فرهنگ)، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام(براتی)، مدیریت بازاریابی(آموخته)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.