آمار 1 -جلد 1 (کاربرد آمار در مدیریت)

گروه مولفان:
جمشید صالحی صدقیانی (نویسنده) | حسین شریف پور (نویسنده)

ناشر:
نیک پی

درباره کتاب:
آمار 1 -جلد1 (کاربرد آمار در مدیریت) عنوان کتابی است از جمشید صالحی صدقیانی که در 0 صفحه و توسط انتشارات نیک پی در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آمار است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جمشید صالحی صدقیانی، کتاب‌های آمار و کاربرد آن در مدیریت (1و2) همراه با سوالات کنکور کارشناسی ارشد(هستان)، تحقیق در عملیات (1)(هستان)، تشریح کامل مسایل آمار و کاربرد آن در مدیریت(دانش پرور)، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت(هستان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,700 تومــان