آمار کاربردی 1 (در مدیریت، اقتصاد و حسابداری)[کتاب ارشد]

گروه مولفان:
اکبر عالم تبریز (نویسنده) | احمد هژبر (نویسنده)

ناشر:
پوران پژوهش

درباره کتاب:
آمار کاربردی 1 (در مدیریت، اقتصاد و حسابداری) [کتاب ارشد] عنوان کتابی است از احمد هژبر که در 450 صفحه و توسط انتشارات پوران پژوهش در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احمد هژبر، کتاب‌های آمار و احتمال(پوران پژوهش)، آمار کاربردی 2(پوران پژوهش)، حسابداری(پوران پژوهش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.