فرهنگ لغات و اصطلاحات تخصصی نساجی [مجموعه کتاب های جیبی همراه]

گروه مولفان:
معصومه شکوهی نیا (گردآورنده) | داود شکوهی نیا (گردآورنده)

ناشر:
صفار

درباره کتاب:
فرهنگ لغات و اصطلاحات تخصصی نساجی [مجموعه کتاب های جیبی همراه] عنوان کتابی است از داود شکوهی نیا که در 296 صفحه و توسط انتشارات صفار در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از داود شکوهی نیا، کتاب‌های فرهنگ لغات و اصطلاحات تخصصی دریانوردی(صفار)، فرهنگ لغات و اصطلاحات تخصصی مهندسی صنایع(صفار)، فرهنگ لغات و اصطلاحات تخصصی ابزار دقیق(صفار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.