قصه های گلستان و ملستان [قصه های خوب برای بچه های خوب/7]

گروه مولفان:
مهدی آذریزدی (نویسنده) | عطیه مرکزی (تصویرگر)

ناشر:
موسسه انتشارات امیرکبیر

درباره کتاب:
قصه های گلستان و ملستان [قصه های خوب برای بچه های خوب/7] عنوان کتابی است از مهدی آذریزدی که در 142 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات امیرکبیر در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های کوتاه فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهدی آذریزدی، کتاب‌های قصه های خوب برای بچه های خوب(موسسه انتشارات امیرکبیر)، قصه های خوب برای بچه های خوب(موسسه انتشارات امیرکبیر)، قصه های خوب برای بچه های خوب(موسسه انتشارات امیرکبیر)، قصه های خوب برای بچه های خوب(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.