قرآن ناطق -جلد 3 (ترجمه آوایی، تفسیر پیوسته و تاویل قرآن به قرآن ناطق)

مولف:
عبدالکریم بی آزار شیرازی (نویسنده)

ناشر:
دفتر نشر فرهنگ اسلامی

درباره کتاب:
قرآن ناطق -جلد3 (ترجمه آوایی، تفسیر پیوسته و تاویل قرآن به قرآن ناطق) عنوان کتابی است از عبدالکریم بی آزار شیرازی که در 384 صفحه و توسط انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی در سال 1378 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تفاسیر شیعه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عبدالکریم بی آزار شیرازی، کتاب‌های باستان شناسی و جغرافیای تاریخی قصص قرآن(دفتر نشر فرهنگ اسلامی)، تفسیر کاشف(دفتر نشر فرهنگ اسلامی)، تفسیر کاشف(دفتر نشر فرهنگ اسلامی)، ترجمه آوایی، تفسیر پیوسته و تاویل قرآن به قرآن ناطق(دفتر نشر فرهنگ اسلامی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
1,300 تومــان