قصه های مثنوی مولوی [قصه های خوب برای بچه های خوب/7]

گروه مولفان:
مهدی آذریزدی (نویسنده) | کمال طباطبایی (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشارات امیرکبیر

درباره کتاب:
قصه های مثنوی مولوی [قصه های خوب برای بچه های خوب/7] عنوان کتابی است از مهدی آذریزدی که در 128 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات امیرکبیر در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهدی آذریزدی، کتاب‌های قصه های خوب برای بچه های خوب(موسسه انتشارات امیرکبیر)، قصه های خوب برای بچه های خوب(موسسه انتشارات امیرکبیر)، قصه های خوب برای بچه های خوب(موسسه انتشارات امیرکبیر)، قصه های خوب برای بچه های خوب(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.