آموزش راندو پیشرفته (21 جلسه آموزش گام به گام)

گروه مولفان:
مرتضی صدیق (نویسنده) | مهدی صدیق (نویسنده) | سید باقر حسینی (ویراستار) | سیده مرزبان (ویراستار)

ناشر:
کتابکده کسری

درباره کتاب:
آموزش راندو پیشرفته (21 جلسه آموزش گام به گام) عنوان کتابی است از مرتضی صدیق که توسط انتشارات کتابکده کسری در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب معماری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مرتضی صدیق، کتاب‌های ساعتی صد(طراحان هنر)، اسیکس پلان و مقطع اتاق های 101 هتل(بیهق کتاب)، روند معماری داخلی(کلهر)، پرسپکتیو غیر معمارانه(سروش دانش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.