شاهنامه فردوسی -مجموعه 2 جلدی (بر اساس نسخه ی چاپ مسکو)

مولف:
ابوالقاسم فردوسی (نویسنده)

ناشر:
بیهق کتاب

درباره کتاب:
شاهنامه فردوسی -مجموعه 2 جلدی (بر اساس نسخه ی چاپ مسکو) عنوان کتابی است از ابوالقاسم فردوسی که در 1688 صفحه و توسط انتشارات بیهق کتاب در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابوالقاسم فردوسی، کتاب‌های پهلوان جهان(شرکت نشر کتاب هرمس)، شاهنامه(سخن)، شاهنامه(شرکت نشر قطره)، روزی بنام سده(خانه ادبیات)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
90,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 4ق