شاهنامه فردوسی -مجموعه 2 جلدی (بر اساس نسخه ی چاپ مسکو)

مولف:
ابوالقاسم فردوسی (نویسنده)

ناشر:
بیهق کتاب

درباره کتاب:
شاهنامه فردوسی -مجموعه 2 جلدی (بر اساس نسخه ی چاپ مسکو) عنوان کتابی است از ابوالقاسم فردوسی که در 1688 صفحه و توسط انتشارات بیهق کتاب در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. از ابوالقاسم فردوسی، کتاب‌های پهلوان جهان(شرکت نشر کتاب هرمس)، شاهنامه(سخن)، شاهنامه(شرکت نشر قطره)، روزی بنام سده(خانه ادبیات)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
75,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 4ق