تکنیکهای طراحی

گروه مولفان:
پل لویل (نویسنده) | خدیجه مالمیر (مترجم) | علی محمد مصلحی (گردآورنده)

ناشر:
موسسه انتشاراتی فخراکیا

درباره کتاب:
تکنیکهای طراحی عنوان کتابی است از پل لویل با ترجمه‌ی خدیجه مالمیر که در 204 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشاراتی فخراکیا به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ترسیم و طراحی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از پل لویل، کتاب‌های طراحی از چهره(موسسه انتشاراتی فخراکیا)، طراحی چهره پائول لویل(اسلیمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.