علوم اقتصادی (مجموعه سوالات آزمون های ورودی دوره های دکتری نیمه متمرکز 1394 - 1390 همراه با پاسخ های تشریحی)

گروه مولفان:
سجاد عبدی (نویسنده) | رضا شکرزاد (نویسنده)

ناشر:
کتابخانه فرهنگ

درباره کتاب:
علوم اقتصادی (مجموعه سوالات آزمون های ورودی دوره های دکتری نیمه متمرکز 1394 - 1390 همراه با پاسخ های تشریحی) عنوان کتابی است از رضا شکرزاد که در 288 صفحه و توسط انتشارات کتابخانه فرهنگ در سال 1394 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رضا شکرزاد، کتاب‌های ریاضی عمومی 1(کتابخانه فرهنگ)، ریاضی عمومی 2(کتابخانه فرهنگ)، 300 تست پرتکرار ریاضیات عمومی (2)(موسسه انتشارات سری عمران قلم داور)، 300 تست پرتکرار ریاضیات عمومی (1)(موسسه انتشارات سری عمران قلم داور)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
18,000 تومــان