چیلرها (راهنمای صنعتی و کاربردی چیلرهای سانتریفیوژ آب-جذبی-مارپیچ)

مولف:
رضا لاهوتی (مترجم)

ناشر:
دکتر مقصودی

درباره کتاب:
چیلرها (راهنمای صنعتی و کاربردی چیلرهای سانتریفیوژ آب-جذبی-مارپیچ) عنوان کتابی است با ترجمه رضا لاهوتی که در 153 صفحه و توسط انتشارات دکتر مقصودی در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سرد سازی و دستگاه های سردکننده است.