داده کاوی (با MATLAB و IBM SPSS Modeler)

گروه مولفان:
حمیدرضا مقسمی (نویسنده) | بهروز علیزاده سواره (نویسنده)

ناشر:
کاوشگران جوان رایانه (وابسته به شرکت فرهنگی کاوشگران جوان رایانه)

درباره کتاب:
داده کاوی (با MATLAB و IBM SPSS Modeler) عنوان کتابی است از حمیدرضا مقسمی که در 278 صفحه و توسط انتشارات کاوشگران جوان رایانه (وابسته به شرکت فرهنگی کاوشگران جوان رایانه) در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب متلب است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حمیدرضا مقسمی، کتاب‌های 30 آزمون ذخیره و بازیابی(گسترش علوم پایه)، کتاب درسی برنامه نویسی #C بارویکردی کاربردی(گسترش علوم پایه)، درس و کنکور ریاضی عمومی (2)(گسترش علوم پایه)، درس و کنکور معماری کامپیوتر(گسترش علوم پایه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.