اقتصاد خرد و کلان (ویژه مجموعه مدیریت کارشناسی ارشد)

گروه مولفان:
غلامحسین خورشیدی (نویسنده) | حسین امیررحیمی (نویسنده) | حمید بختیاری (نویسنده)

ناشر:
مدرسان شریف

درباره کتاب:
اقتصاد خرد و کلان (ویژه مجموعه مدیریت کارشناسی ارشد) عنوان کتابی است از حسین امیررحیمی که در 426 صفحه و توسط انتشارات مدرسان شریف در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین امیررحیمی، کتاب‌های اقتصاد خرد و کلان(مدرسان شریف)، اقتصاد(مدرسان شریف)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.