روانشناسی مرضی (آسیب شناسی روانی - کارشناسی ارشد)

مولف:
صادق خدامرادی (نویسنده)

ناشر:
مدرسان شریف

درباره کتاب:
روانشناسی مرضی (آسیب شناسی روانی - کارشناسی ارشد) عنوان کتابی است از صادق خدامرادی که در 486 صفحه و توسط انتشارات مدرسان شریف در سال 1394 به چاپ رسیده است. از صادق خدامرادی، کتاب علم النفس کارشناسی ارشد(مدرسان شریف) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
38,000 تومــان